İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır ve Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik Maaşı kişinin bir iş yerinde kesintisiz olarak son 120 gün sigortasının yatması gerekmektedir. Bu şekilde olması işsizlik maaşı alınması için yeterli değildir gerekli şartları yerine getirmeniz gerekir.

  • Çalışma istek yetenek ve sağlığı olmasına rağmen kendi isteği ve talebi dışında iş yerinin isteği ile işten çıkarılmak.
  • Son 120 gün içerisinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak.
  • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
  • İş sözleşmesinin fesih olması ile onu takip eden 30 gün çerisinde işsizlik maaşına başvuru yapılması gerekmektedir.

Şartları yerine getiren her çalışan işsizlik maaşını hak etmiş olur ve prim tutarına istinaden başvuru takip eden aya ilk maaşı ilgili hesaba yatmaya başlar.

İşsizlik Maaşı Tutarları ve Alınma Süresi?

İşsizlik maaşı hesaplanırken birden çok kriter göz önünde bulundurulur. Çalışılan gün sayısı, primler, ek alınan yemek paraları vb. bunların hesabından sonra sgk kayıtlarına yatan primler hesaplanır bu seki de kaç ay ve ne kadar tutar alınacağı ortaya çıkmaktadır.

600 gün sigorta primi yatmış olan çalışana 180 gün en az olarak hesaplanır. Bu gün ve sürenin katları vardır 900 gün çalışan kişi 240 gün işsizlik maaşı alır, 1080 gün sigortalı çalışan kişi 300 gün işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumda Kesilir

İş kur bazı durumlarda işsizin maaşını kesebilir veya geri isteyebilir. Bu durumlardan bazıları şunlardır. Eğer ki İş kur çalışanın eski işinde aynı standartlar da iş bulur ve bu işi sebepsiz işsiz reddederse işsizlik maaşı kesilir ve geri istenebilir. Eğer ki işsizlik maaşı alırken kayıt dışı çalıştığı tespit edilirse işsizlik maaşı geri başlatılmamak üzere kesilir.

İş kur tarafından teklif edilen meslek eğitimi kurslarına hiçbir geçerli sebep sunmadan katılırsa işsizlik maaşı geri bağlanmamak üzere kesilmektedir.  Bu belirtilenler dışından yeniden kendi imkanları ile iş bulma durumlarından kesilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır ve Hangi Durumlarda Kesilir?

Emeklilik maaşı işsizlik maaşı verildiği dönemde bağlanırsa kesilmekte ve işsizlik ödeneği emeklilik maaşı aldığı günden itibaren geriye alınır. İş bulan işsizin sigortası yattıktan sonra maaşı kesilmekte ve bundan sonra işsiz kalırsa kalan kısmını almaya devam etmektedir.

İŞKUR’un bu imkanlarına sahip olabilmek için 3 yıl içinde en az 600 gün ve üzeri çalışılması gerektiğini unutmayın ve ayrıldıktan sonra ilk 30 gün içinde başvurmanız gerekmektedir.