Çek Kırdırmak İçin Ne Kadar Masraf Ödenir

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan çek çoğu zaman düzenlendiği tarihte değil de ileriki bir vadede ödenmek üzere düzenlenir. Bu kapsamda alacağı için bir süre beklemesi gereken kurumların geçen zamanda TL’nin değer kaybetmesi ya da nakit sıkışıklığı gibi problemlerle yüzleşmesi olasıdır. İşte bu noktada yaşanan tıkanıklığı gidermek adına faaliyet gösteren faktoring firmaları vadesi gelmeyen çekleri satın alır ve karşılığında da nakit ödeme yapar. Tabii ki bunu yapması itibariyle bir miktar komisyon da alır, dolayısıyla çek kırdırma masrafı 2018 yılında ne kadar, maliyetler neye göre belirlenir ve türevi konulara değinilmesi yararlı olacaktır.

Çeki Kırdırmadan Önce

Çek kırdırmadan önce alternatif bir yönteminizin olduğunu bilmeniz iyi olabilir. Eğer mümkünse çeki cirolamayı düşünebilir, ilgili çeki düzenleyen kişinin çek raporu iyiyse bunu ödemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Findeks tarafından geliştirilen çek raporu sayesinde çeki düzenleyen kişi ve dolayısıyla da çekin riskiyle ilgili hızlı bir araştırma yapabilirsiniz. Eğer çekiniz ve çekinizi düzenleyen kişinin risk durumu iyiyse bu çeki yapmanız gereken ödeme karşılığında ciro etmeniz mümkün olabilir.

Çeki ciro etmeniz durumunda hem ciddi bir maliyetten kurtulacak hem de çok daha hızlı bir şekilde ödemelerinizi yapabileceksiniz. Fakat bu durum sizin için kullanılabilir değilse okumaya devam edin.

Faktoring Nedir?

Vadesi gelmeyen alacakları belgeleyen çek, senet vb. sözleşmeleri vadesinden önce satın alan ve karşılığında peşin ödeme yaparak vadesinde borçlunun ödemesini tahsil eden firmaların yaptığı işe faktoring denilmektedir. Finansal piyasaların olmazsa olmazlarından birisi olan faktoring hali hazırda en sık kullanılan hizmetler arasındadır.

Bir işlemin faktoring olarak sayılması için satılmış ya da satılacak bir ürünün, sunulmuş ya da sunulacak bir hizmetin varlığı, bu satışı ya da hizmeti belgeleyen sözleşmenin düzenlenmesi, ilgili sözleşmenin de faktoring yapacak firmaya teslim edilmesi gerekmektedir.

Çek Nasıl Kırdırılır?

Çek kırdırma olarak tasvir edilen bu durum için takip edilmesi gereken prosedürleri şu şekilde düzenlemek mümkündür:

  1. Faktoring yapacak kişi borç ilişkisini belgeleyen sözleşmeyi de yanına alarak çek ya da senetle birlikte firmaya gider,
  2. Faktoring firması ilgili sözleşmeyi, sözleşmeyi düzenleyen kişileri inceler ve borcun ne derece risk içerdiğini hesaplar,
  3. İncelemesini tamamlayan firma faktoring sözleşmesi imzalar ve faktoring yapmak isteyen kişiye teslim eder,
  4. Sözleşme imzalandıktan sonra çek, senet ya da alacak belgesi faktoring firmasına teslim edilir,
  5. Faktoring firması sözleşmede belirtilen banka hesabına çek ya da senedin bedelini peşin olarak yatırır.

Çek Kırdırma Maliyeti 2018

Faktoring yani çek kırdırma işlemi sırasında katlanılması gereken iki maliyet vardır. Bu maliyetlerden ilki faktoring firmasının hizmet maliyetleridir, ikincisi ise ilgili çekin değeri, riski ve vadesine bağlı olarak hesaplanan ciddi bir değişkenliğe sahip olan maliyettir.

Her çek için katlanılacak maliyet aynı değildir ve iki çek arasında çok ciddi maliyet farklılıkları görülebilir, bu maliyet farklılıklarının ne kadar olacağını firmalarla yapacağınız görüşme sonrasında öğrenebilirsiniz.

Her firmanın aynı teklifte bulunmaması itibariyle olabildiğince fazla firmayla iletişime geçerek en uygun teklifi istemek mantıklı olacaktır.

Yanlış çıkabilecek olsa da ortalama bir maliyet sunmak gerekirse faktoring maliyetinin çek değeri üzerinden % 5 ile % 20 arasında değiştiğini söylemek mümkündür. Bu daha düşük olabileceği gibi daha yüksekte olabilir.

cek kirdirma maliyeti

Gerekli Belgeler

Faktoring hizmetinden yararlanacak kişilerin ilk işlemi için şahıs firmasıysa vergi levhası fotokopisi, kimlik fotokopisi, imza beyannamesi fotokopisi, tüzel firmaysa vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, şirket ortaklarının kimlik fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisin beyan etmesi gerekiyor.

Faktoring firmasına gidildiğinde imzalanacak belgeler ise faktoring sözleşmesi, müşteri kabul beyanı, eş rıza belgesi, ABF ön ödeme talimatı çek tevdi bordrosu, sözleşme eki ve aydınlatma onay formu, kefil kabul beyanı, dövize endeksli işlemler için taahütname.

Olası bir nakit ihtiyacı durumunuz var ise; güncel faiz oranları üzerinden kıyaslama yaptığımız En Düşük Faizle 50 Bin TL Kredi Veren 6 Banka konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.